Het weer in alicante

Speelt nu :

Datum publicatie : 27 november 2023
We stelden U enkele weken geleden de vraag of U DAB+ uitzendingen kan ontvangen.
We danken iedereen die hier aan deelgenomen heeft. Voor ons is dit cruciale informatie.
Radio 7even Costa Blanca plant immers in het voorjaar van 2024 met DAB+ te starten.
Hieronder ziet U de resultaten.

Bijna 83% is in staat om (zeer binnenkort) naar DAB+ uitzendingen te luisteren.
Een kleine groep van minder dan 3% kan dit enkel in de auto.
Goed 17% heeft geen DAB+ ontvanger en is ook niet zinnens om er op korte termijn een aan te kopen.
Maar deze zullen nog altijd, zoals nu, kunnen luisteren via internet-streaming of Mixcloud.