Het weer in alicante

Speelt nu :

Datum publicatie : 27 november 2023
We stelden U enkele weken geleden de vraag of U DAB+ uitzendingen kan ontvangen.
We danken iedereen die hier aan deelgenomen heeft. Voor ons is dit cruciale informatie.
Radio 7even Costa Blanca plant immers rond of kort na de jaarwisseling met DAB+ te starten.
Hieronder ziet U de resultaten.

Bijna 83% is in staat om (zeer binnenkort) naar DAB+ uitzendingen te luisteren.
Een kleine groep van minder dan 3% kan dit enkel in de auto.
Goed 17% heeft geen DAB+ ontvanger en is ook niet zinnens om er op korte termijn een aan te kopen.
Maar deze zullen nog altijd, zoals nu, kunnen luisteren via internet-streaming of Mixcloud.